Przedszkole
nr 67 w Poznaniu

-

Sprawdź aktualny jadłospis naszego przedszkola.

Jadlospis

Imieniny obchodzą:

Kalendarium

polskoue

REGIONALIZM
• Poznań – „Mała Ojczyzna” (wiedza na temat swojego miasta i regionu)
• Polska - moja Ojczyzna (wiedza na temat swojego kraju, jego miejsca w świecie – UE)
• Znani i wybitni Polacy

I. PLANOWANE DZIAŁANIA W OKRESIE 3 LAT
1. Wyposażenie dzieci w wiadomości dotyczące historii, kultury, tradycji Poznania i okolic oraz Polski, wiedzy na temat języka swojego regionu ( gwara), oraz języka polskiego i wiedzy na temat znanych, wybitnych ludzi z różnych dziedzin, którzy mieli wpływ na historię, kulturę, sztukę naszego miasta i kraju.
2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu wszechstronnych zainteresowań i aktywności dzieci w ramach realizowanej tematyki regionalnej
3. Stworzenie dobrego wizerunku naszego przedszkola w środowisku lokalnym
4. Rozwijanie współpracy z rodzicami w zakresie wychowawczym i dydaktyczny
kwiatki

II. CELE GŁÓWNE
1. Celem edukacji regionalnej jest „ pełniejsze poznanie własnej kultury, dziedzictwa historycznego, wydobycie wielorakich wartości tkwiących we własnym kraju i regionie ( wartości narodowych, państwowych, ogólnoludzkich), kształtowanie świadomych swych możliwości i powinności obywateli kraju i swojej „małej ojczyzny”, a także formowanie postaw otwartych, nastawionych na zrozumienie innych kultur”
2. W procesie dydaktyczno – wychowawczym głównym celem edukacji regionalnej jest rozwijanie
w dziecku poczucia własnej tożsamości regionalnej i narodowej, a tym samym kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy środowiska, w którym żyje i otwarcia się na inne społeczności i kultury.

III. WIZJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole poprzez propagowanie aktywnego i kreatywnego stylu życia, szereg działań kształtujących u dzieci umiejętność budowania prawidłowych relacji międzyludzkich, opartych na przywiązaniu i szacunku do własnego kraju i regionu ale i na tolerancji wobec innych, w powiązaniu ze środowiskiem społeczno-kulturowym i naturalnym, wyposaża dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom w dorosłym życiu.

IV. MISJA PRZEDSZKOLA
Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby czuło się bezpieczne, akceptowane, pomożemy mu poznać siebie i stać się otwartym na świat, tolerancyjnym i samodzielnym.

 

Popularne

 •  Piękna Nasza Polska Cała - po raz III w naszym przedszkolu.

    ...

 •  "Magiczna moc bajek"- Międzynarodowy projekt czytelniczy.

    ...

 •  Dzień Niepodległości w naszym Przedszkolu

  W dniu 7 listopada odbyła się uroczystość z okazji zbl...

 •  Podziękowanie

    ...

 •  "Znani Polacy w oczach dziecka"- rozstrzygnięcie konkursu

    ...grafika

Najnowsze

 •  07.04.2020r

  ...

 •  07.04.2020

  Święta tuż, tuż .  Dz...

 •  07.04.2020

  ...

 •  07.04.2020r

  Witamy Dzieci i Rodziców!...

 •  06.04.2020 Grupy starsze

  Materiały dla Biedronek, Kotków, Wiewiórek i Motylków :)   Niedziela Pal...

 •  06.04.2020 Grupy młodsze

  Materiały dla Pszczółek,, Jeżyków i Żabek   Puzzle:  ...

 •  06.04.2020

  Kochane Dzieci...

 •  06.04.2020r

  Kochane Dzieci...